Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku

Wałecka 49, 78-550 Czaplinek

 

Strona główna

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZAPLINKU

UL. WAŁECKA 49

78-550 CZAPLINEK

Tel. +48 94 375 54 64

e-mail:biblioteka.czaplinek@wp.pl

strona internetowa:www.gbpczaplinek.naszabiblioteka.com

 

NIP:2530291377

REGON: 320613019


 

  Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku z siedzibą przy ulicy Wałeckiej 49, 78-550 Czaplinek.

 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – tel. 665 777 712

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podst. art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04. 05. 2016 r.), i dlatego podanie danych jest niezbędne.

 2. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na sprawozdawczości statystycznej oraz zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury w oparciu o ogólne rozporządzenie ustawy o ochronie danych oraz ustawę o bibliotekach.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania przez użytkownika z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatycznego systemu bibliotecznego oraz firmy windykacyjne, z którymi zostały zawarte stosowne umowy.

 5. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki – zwrocie wypożyczonych materiałów oraz wniesienia ewentualnych opłat).

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uniemożliwieniem realizacji usługi.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1279
Utworzono dnia: 02.09.2021

Historia publikacji

 • 11.07.2022 12:44, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 03.09.2021 09:21, Administrator
  Edycja strony: Strona główna