Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://gbpczaplinek.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • strona posiada możliwość powiększania wielkości liter oraz podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • materiały opublikowane zostałyna stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Eugenia Szastko, adres poczty elektronicznej biblioteka.czaplinek@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 3755464. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do lokalu prowadzi główne wejście po schodach.
 • Brak jest podjazdu oraz miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
 • Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na piętrze.
 • W budynku nie ma windy.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidonych i słabowidzących.
 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek     10.00 - 18.00
Wtorek   10.00 - 18.00
Środa   10.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 18.00
Piątek   08.00 - 16.00

Sobota (II, III, IV mies.)

  09.00 - 13.00

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny