Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku z siedzibą przy ulicy Wałeckiej 49, 78-550 Czaplinek.

 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – tel. 665 777 712

   

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podst. art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04. 05. 2016 r.), i dlatego podanie danych jest niezbędne.

 4. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na sprawozdawczości statystycznej oraz zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury w oparciu o ogólne rozporządzenie ustawy o ochronie danych oraz ustawę o bibliotekach.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania przez użytkownika z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

 6. Odbiorcami danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatycznego systemu bibliotecznego oraz firmy windykacyjne, z którymi zostały zawarte stosowne umowy.

 7. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki – zwrocie wypożyczonych materiałów oraz wniesienia ewentualnych opłat).

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uniemożliwieniem realizacji usługi.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 02.04.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Biblioteka czynna:

Poniedziałek     10.00 - 18.00
Wtorek   10.00 - 18.00
Środa   10.00 - 18.00
Czwartek   10.00 - 18.00
Piątek   08.00 - 16.00

Sobota (II, III, IV mies.)

  09.00 - 13.00

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny